این دی ماه آلوده

کیش من، سرزمین دوستی های من، سرزمین عشق های پیدا و پنهان من ...

کیش من. 

قرار بود مامنی باشی برای رازهای زمزمه شده مان در گوش همدیگر. قرار بود مخفیگاهی باشی برای خواستنی ترین عشق بازی هایمان. قرار بود ببلعی مان و دیگر برمان نگردانی به این دنیای بیهوده.

کیش من، قرار بود خاطراتت کوهی باشد برای حفاظت از ما.

کیش من، قرار بود برگردیم به هم باز.

دیگر باز نخواهم گشت. دیگر نخواهم خواست تا نوازشم کنی با موج های شور دریایت و دیگر مرا در اغوش نخواهی گرفت. که  نه تو سزاوار شکسته شدن با سنگ های پر از دردی و نه از من خاطره ای مانده است.

کیش من، دیگر باز نخواهم گشت مگر اینکه فراموش کنم و یا بتوانم این ننگ را که ما را قورت داده پاک کنم.

کیش من، دیگر باز نخواهم گشت.  

/ 1 نظر / 21 بازدید
reza

[گل][گل][گل][گل]